Ctrl+D

đánh dấu chúng tôi nếu bạn thích chúng tôi

Chính sách cookie

Ngày 5 tháng 4 năm 2019

Trang web Pngtree bằng cách sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi cung cấp một số người dùng Trang web Pngtree bằng cách sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi cung cấp chức năng người dùng nhất định của trang web của chúng tôi và cũng cho phép chúng tôi cải thiện trang web của chúng tôi.

Cookie là một tệp nhỏ được viết bởi một trang web và được lưu trữ cục bộ trong trình duyệt web hoặc hệ thống tệp trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:

1. Cookie cần thiết

Đây là những yêu cầu cho hoạt động của trang web của chúng tôi. Ví dụ chúng bao gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn trên trang web của chúng tôi lưu hình ảnh vào hộp đèn sử dụng giỏ hàng và truy cập thông tin tài khoản.

2. cookie chức năng

Chúng được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn chào bạn bằng tên ghi nhớ sở thích của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc quốc gia của bạn) và cho phép bạn trò chuyện tương tác với đại diện hỗ trợ.

3. Cookie phân tích / hiệu suất / thử nghiệm

Điều này cho phép chúng tôi nhận ra và đếm số lượng khách truy cập và để xem cách khách truy cập di chuyển xung quanh trang web của chúng tôi khi họ sử dụng nó. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang web ví dụ bằng cách đảm bảo người dùng tìm kiếm những gì họ muốn tìm kiếm một cách dễ dàng. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm nhất quán khi chúng tôi kiểm tra các khác biệt về chức năng và chức năng.

Bạn có thể chặn cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt cho phép bạn từ chối cài đặt ofall hoặc somecookies. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả cookie (bao gồm các cookie thiết yếu) bạn không thể truy cập tất cả hoặc một phần của trang web của chúng tôi.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về quảng cáo hành vi trực tuyến và từ chối quảng cáo và theo dõi bằng cách truy cập http: www.youronlinechoices.eu/ hoặc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác về việc sử dụng cookie cá nhân hóa và công nghệ của chúng tôi vui lòng liên hệ tại tại địa chỉ Privacy@pngtree.com

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các cookie riêng lẻ mà chúng tôi sử dụng và các mục đích mà chúng tôi sử dụng chúng trong bảng tin:

Loại cookie Tên cookie hoặc nhà cung cấp Mục đích
phân tích

_ga

_gat_pngtree

_gid

pngtree-activity-back

email_ip

enter_vip_side

p_btn

pay_ref_page

cfd_

cfd_

pay_ref_page

source_referer

s_c*

relay_*

Back*

Element*

Illustration*

Premium*

Subscriptions*

Template*

User_Center*

q_l_rrenewal_close_*

statis_lg*

Những cookie này rất cần thiết cho trang web của chúng tôi để:

Ước tính quy mô đối tượng và mô hình sử dụng của chúng tôi và hiểu cách khách truy cập tương tác với trang web của chúng tôi để xác định phần nào của trang web được sử dụng rộng rãi nhất.

Chức năng trang web

auth_ban

isAlert

auth_ban_c

down_phrase

auth_uid

c_user

is_old

auth_gender

s_c*

Những cookie này rất cần thiết cho trang web của chúng tôi để:

Lưu trữ thông tin về sở thích của bạn (như ngôn ngữ) và cho phép chúng tôi tùy chỉnh trang web của chúng tôi và cung cấp cho bạn các ưu đãi được nhắm mục tiêu theo sở thích cá nhân của bạn.

Nhận ra bạn khi bạn trở lại trang web của chúng tôi.

Cho phép bạn sử dụng trang web của chúng tôi theo cách giúp trải nghiệm duyệt web của bạn thuận tiện hơn ví dụ bằng cách cho phép bạn lưu trữ các mặt hàng trong giỏ mua hàng điện tử giữa các lần truy cập. Nếu bạn đăng ký với chúng tôi chúng tôi sẽ sử dụng cookie để ghi nhớ thông tin chi tiết của bạn trong lần truy cập hiện tại của bạn và mọi lượt truy cập trong tương lai miễn là cookie không bị xóa trong thời gian tạm thời.

Safety _csrf CSRF prevents website cross-site attacks

Third Party Cookies:

In the following table, you can find third party cookies used on Freepik Company’s Website together with a general description. Links to the third parties’ websites are also provided to obtain more information about their privacy policies and cookies policies.

Type Purpose
Google Analytics

These cookies allow us to track the performance of advertisements that we place on Google. 

How Google Uses Cookies in Advertising Pngtree uses Google Analytics to evaluate use of our website and services and compile a report for us. 

Opt-out of Google Analytics cookies

Facebook The website allows user registration and login on social networks. Our website contains links to social networks. Each social network button uses cookies that allow the User to perform certain actions when visiting these third parties’ sites. We are not responsible for the intervention, control or report of data; these are responsibilities of the corresponding social network. When the User connects to a social network when using the Website, a persistent third-party cookie (from social networks) is installed and it is used to remember user’s identity and grant access to the service until its expiration. The User can delete this Cookie and withdraw the access to the service through social networks by changing the settings on the corresponding social network. If you do not want these social networks to collect your data, do not accept the plugin and log out before visiting the website.
Google
Twitter
chia sẻ và nhận tải về miễn phí