Tham gia hội viên cao cấp

Thưởng thức tất cả nội dung của pngtree Tải không giới hạn

Giấy phép sử dụng cho mục đích thương mại PRF

3 Tháng

$69.9USD

Chiết khấu -$10

$59.9
$69.9
$ 59.9 Mua ngay Mua ngay

Thanh toán một lần, nhận 90 + 10 ngày tải xuống không giới hạnSẽ không tự động gia hạn

Năm

$ 6.6 Tháng
$ 79
$99

$99USD

Chiết khấu -$20

$79 Mua ngay Mua ngay

Thanh toán một lần, nhận được 365 ngày tải xuống không giới hạnSẽ không tự động gia hạn

Hội viên trọn đời

$ 199
$249

$249USD

Chiết khấu -$50

$199 Mua ngay Mua ngay

Thanh toán một lần, nhận quyền tải xuống không giới hạn trọn đờiLựa chọn ưu đãi nhất

 • Đối chiếu đặc quyền
  Người dùng miễn phí
  cao cấp
 • Hình ảnh Png / Ảnh nền Hình minh họa
  2 Tải về /Ngày
  Tải không giới hạn
 • mẫu/Hiệu ứng văn bản
  Tải không giới hạn
 • Hỗ trợ tải giấy phép prf - thêm thông tin
 • không cần ghi công
 • Bán bản in - thêm thông tin
 • Lưu trữ không giới hạn
 • Không có quảng cáo
 • Tốc độ tải về
  0.5MB/s
  10MB/s

Hơn 100.000 nhà thiết kế hợp đồng độc quyền

 • Mỗi nhà thiết kế hợp đồng đã trải qua một quá trình đánh giá nghiêm ngặt
 • Đảm bảo bản quyền

Hiệp định PRF cho giấy phép thương mại

 • Tải trực tuyến -
 • Có hiệu lực vĩnh viễn -