Tham gia hội viên cao cấp

Thưởng thức tất cả nội dung của pngtree Tải không giới hạn

Giấy phép sử dụng cho mục đích thương mại PRF

3 Tháng

$69.9USD $0.6/NGÀY

Chiết khấu-$10

Phí một lần cho 90 ngày tải không giới hạn.Sẽ không tự động gia hạn

1 Năm

$99USD $0.22/NGÀY

Chiết khấu -$20

Thanh toán một lần, nhận được 365 ngày tải xuống không giới hạnSẽ không tự động gia hạn

3 NĂMDANH SÁCH MỚI

$249 USD $0.18/NGÀY

Chiết khấu -$50

Phí một lần cho 365 * 3 ngày tải không giới hạn.Sẽ không tự động gia hạn

 • Đối chiếu đặc quyền
  Người dùng miễn phí
  cao cấp
 • Hình ảnh Png / Ảnh nền Hình minh họa
  2 Tải về /Ngày
  Tải không giới hạn
 • mẫu/Hiệu ứng văn bản
  Tải không giới hạn
 • Hỗ trợ tải giấy phép prf - thêm thông tin
 • không cần ghi công
 • Bán bản in - thêm thông tin
 • Lưu trữ không giới hạn
 • Không có quảng cáo
 • Tốc độ tải về
  0.5MB/s
  10MB/s

Hơn 100.000 nhà thiết kế hợp đồng độc quyền

 • Mỗi nhà thiết kế hợp đồng đã trải qua một quá trình đánh giá nghiêm ngặt
 • Đảm bảo bản quyền

Hiệp định PRF cho giấy phép thương mại

 • Tải trực tuyến -
 • Có hiệu lực vĩnh viễn -