Ctrl+D

Nếu bạn thích chúng tôi, vui lòng tham gia bộ sưu tập

nền đổ dốc

Lọc

Loại:

Loại:

Sắp xếp:

Sắp xếp:

Chủ đề:

Chủ đề:

Phong cách:

Phong cách:
  • yếu tố nền người đàn ông ngắn gọn dần dần thay đổi màu sắc trang

  • kinh doanh thực tế kinh doanh trắng nền đen và trắng phiên bản ngang kinh doanh

  • đơn giản là mẫu quảng cáo xinh đẹp màu xanh

  • quảng cáo sáng tạo những nét vẽ đơn giản khí quyển đổ dốc màu đỏ vàng danh thiếp thương mại

Tham gia nhóm thiết kế pngtree

Tải lên thiết kế có bản quyền đầu tiên của bạn. Nhận gói phiếu ưu đãi nhà thiết kế $ 5 + $ 88

tham gia với chúng tôi
Chia sẻ và nhận tải về miễn phí